(487) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie znaku drogowego oraz znaku z nazwą ulicy zlokalizowanych na ulicy Marii Dąbrowskiej w Mosinie.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf