(486) Interpelacja radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicy Bocznej w Krośnie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf