(485) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej DW 431, w tym w Krosinku w okolicy szkoły podstawowej.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Udzielona odpowiedź przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf