(483) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie rozwoju infrastruktury turystycznej.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf