(480) Interpelacja radnego Romana Kolankiewicza w sprawie drogi zlokalizowanej na styku sołectw Mieczewo i Rogalin.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf