(476) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie gospodarowania obiektami wykorzystywanymi dawniej jako ośrodki zdrowia.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf