Odpowiedzi na pytania zadane podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 stycznia 2021 r.

Udzielona odpowiedź nr 1.pdf
Udzielona odpowiedź nr 2.pdf