(465) Zapytanie radnego Adama Monikowskiego w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów publicznych w gminie Mosina.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf