(462) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ulicy Szosa Poznańska/Mocka.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf