(459) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie listu intencyjnego podpisanego z Muzeum Narodowym.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf