(454) Zapytania radnej Eweliny Dudek i radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie zwolnień z opłacania podatku od nieruchomości w roku 2021 dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemi

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf