(451) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie pilnego zabezpieczenia muru cmentarnego przy ul. Koziej w Pecnej i podjęcia działań ochronnych wobec innych starych cmentarzy.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Udzielona odpowiedź udzielona przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.pdf
Druga odpowiedź udzielona przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.pdf