Odpowiedzi na pytania zadane podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2020 r. i 20 stycznia 2021 r.

Udzielona odpowiedź.pdf