(447) Zapytania radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie naprawy usterek na ul. Farbiarskiej w Mosinie.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf