(444) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie umorzenia opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych na terenie gminy Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf