(443) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie usunięcia usterek na wyremontowanej części ul. Leszczyńskiej w Mosinie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf