(441) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 431.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf