(439) Interpelacji radnej Jolanty Szymczak w sprawie udostępnienia porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania na drodze wojewódzkiej

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf