(431) Zapytania radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie utrzymania parkingu i terenu zieleni na drodze powiatowej – ulica Sowiniecka w Mosinie.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf