(428) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie oczyszczenia Kanału Mosińskiego.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf