(425) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie bezpieczeństwa we wsi Dymaczewo Nowe.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf