Zarządzenie Nr 0151/165/07 z dnia 3 grudnia 2007r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych