(424) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf