Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. W każdym Rocznym Programie Współpracy zawarte są priorytetowe zadania publiczne, czyli zadania, które samorząd przewiduje zlecić organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania w terminie od 30 września do 9 października 2020 roku  nowych zadań, które warto zrealizować w 2021 r. a które do tej pory nie były uwzględnione w Programie.

Prosimy nadsyłać zgłoszenia na poniżej załączonym formularzu, mailem na adres: jakub.modrzynski@mosina.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

Załącznik: