Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krosno w dniu 18.09.2020 r.

Protokół.pdf