Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 14.09.2020 r.

Protokół.pdf