(406) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie poprawy funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie i przeprowadzenia audytu wewnętrznego pod kątem organizacyjnym

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf