(404) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf