Uchwała Nr XXXI/242/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”

Uchwała Nr XXXI/242/20.pdf