(399) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie aplikacji multimedialnych oraz systemu SIT/GIS

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf