(397) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie możliwości zamykania na noc terenu targowiska w Mosinie

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf