(393) Zapytania radnego Dominika Michalaka dotyczące listu intencyjnego w sprawie opracowania projektu budowy drogi od ul. Piotra Mocka do ul. Marii Konopnickiej w Mosinie

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf