(392) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie przekazania kserokopii faktur wystawionych przez BeMarS Przedsiębiorstwo Recyklingowe.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf