Uchwała Nr XXIX/238/20 w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi z dnia 29 maja 2020 r. (BR.1511.3.2020) na Straż Miejską w Mosinie w przedmiocie odmowy przeprowadzenia interwe

Uchwała Nr XXIX/238/20.pdf