Uchwała Nr XXIX/233/20 zmieniająca uchwałę dotyczącą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi je

Uchwała Nr XXIX/233/20.pdf