Uchwała Nr XXIX/232/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIX/232/20.pdf