Uchwała Nr XXIX/228/20 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XXIX/228/20.pdf