Uchwała Nr XXIX/224/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowe

Uchwała Nr XXIX/224/20.pdf