(389) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie działań Urzędu Miejskiego w Mosinie po wystąpieniu pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf