(388) Zapytanie radnego Dominika Michalaka dotyczące porozumienia z ZUK w sprawie prowadzenia bezpłatnych toalet.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf