(382) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w I półroczu 2020 r.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf