(381) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sytuacji w Zakładzie Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf