(380) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie aktualizacji projektu budowy chodników w Borkowicach.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf