(376) Interpelacja radnej Eweliny Dudek w sprawie zabezpieczenia usuwania nadmiaru wody opadowej z ul. Sikorskiego w Rogalinku z pominięciem dotychczasowej drogi administracyjnej.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf