(372) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie analizy konieczności usuwania drzew przy realizacji inwestycji.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf