(368) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie zainstalowania koszy na śmieci przy granicach kompleksów leśnych.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf