(366) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie oczyszczenia studzienek odbierających wody opadowe na ul. Wodna/Kopernika.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf