(361) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie członkostwa Gminy Mosina w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” w Skałowie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf