(359) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie działek drogowych w Baranowie.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf