Raport z konsultacji dot. Strategii rozwoju elektromobilności

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040"